2011-06-03

Burtai ir viduramžiškas lietuvių mentalitetas

Stebėdamas lietuvišką politinę tikrovę, Andrius Navickas šiandien, matyt, nebeapsikentė ir tėškė Bernardinų svetainėje straipsnį Ar nevertėtų valdžią rinkti metant burtą?

Ką gi, pasiūlymas turi šiokios tokios racijos: jeigu manytume, kad viešos institucijos sprendimai gali atstoti visos tautos susirinkimo sprendimus, jei jos sudėtis atitinka visuomenės sudėtį (kaip manė senovės atėniečiai), būtų visai suprantama, kad parlamento narius parinktume burtais. Šiandien kai kuriose šalyse taip parenkami prisiekusiųjų teismo nariai.

Deja, mūsų piliečiai parlamentarų veiklą supranta visiškai kitaip. Kaip rašoma straipsnių rinkinyje „Partinės demokratijos pabaiga?“, pagal tyrimų duomenis partinės ideologijos Lietuvos rinkėjų pasirinkimui neturi beveik jokios įtakos. Daugumos lietuvių manymu, tautos atstovas turi būti nepriklausomas nuo partijų profesionalas, savo sprendimuose visada turintis omenyje „paprasto žmogaus“ interesus ir „atstovintis“ juos prieš valdžią turinčias visuomenės grupes.

Taigi, parlamentarai, lietuvių supratimu, - tai ne arbitrai, turintis priimti teisingus, tačiau įvairių visuomenės grupių atžvilgiu neutralius sprendimus, bet greičiau advokatai, ginantys „paprastą žmogų“ nuo neigiamų vykdomąją valdžią turinčių grupių sprendimų pasekmių. Tad sudarant tokią instituciją, svarbiausia asmeninės kandidato savybės ir rinkėjų pasitikėjimas, o ne parlamento procentinė sudėtis ar parlamentarų ištikimybė partijoms ir jų ideologijai.

Man rodos, panašiai parlamento funkcijos buvo suprantamos viduramžių Anglijoje. Todėl ir siekdami išsaugoti atstovaujamąją demokratiją, turėtume kliautis ne šiuolaikiniais vakarietiškais jos modeliais, bet ieškoti nepartinių atstovavimo formų, atitinkančių lietuvišką viduramžišką mentalitetą. Nei burtai, nei partinė konkurencija čia visai netinka.

1 komentaras:

  1. Įdomus tyrimas. Darosi aiškesni daugumos rinkėjų kriterijai, kai per rinkimus ypatingo populiarumo sulaukia visokie Veselkos ir Gražuliai.
    Gal iš tikrųjų, jei jau publika savo ponais vis labiau linkusi pripažinti Zuoko ir Malinausko tipo gaspadorius, tai gal jiems reiktų suteikti pero titulus, ir tegul derina savo interesus bei dalinasi teritorijas Seime, o ne kokiose nors pirtyse. Vis daugiau demokratijos bus :)

    AtsakytiPanaikinti