2010-07-28

Noras išsukti ar paprasčiausia nekompetencija?

1 komentaras:

Žiniasklaida reguliariai praneša apie sekmadienį užgriuvus neprižiūrimam pastatui sužalotų čekų sveikatą. Atrodo, pastato savininko turėtų laukti rimta bausmė, o valdžios vyrai dabar jau turėtų susirūpinti daugybės tokių neprižiūrėtų pastatų saugumu.

Tačiau Delfyje skelbiamo straipsnio eilutės verčia sunerimti:

„Kauno rajono policijos komisariato viršininkas Romas Oželis [...] neslėpė turįs abejonių dėl šio tyrimo baigties, mat net nustačius neprižiūrėto ir pavojų kėlusio pastaro savininką, nežinia, ar pavyks jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

"Jis yra atsakingas už pastaro nepriežiūrą, bet jis nesiūlė turistams savo paslaugų, nebuvo skelbimo, kviečiančio užeiti į vidų. Įvyko nelaimingas atsitikimas", - sakė R.Oželis.“

Kažko aš čia nesuprantu: argi už teisėtvarką atsakingas pareigūnas neprivalėtų žinoti, ką pagal LR Baudžiamojo kodekso 16 straipsnį šis atvejis gali būti įvertintas kaip neatsargus nusikaltimas dėl nusikalstamo nerūpastingumo?

16 straipsnis. Neatsargus nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas

1. Nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas yra neatsargus, jeigu jis padarytas dėl nusikalstamo pasitikėjimo arba nusikalstamo nerūpestingumo.

3. Nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas yra padarytas dėl nusikalstamo nerūpestingumo, jeigu jį padaręs asmuo nenumatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti.

4. Asmuo baudžiamas už nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymą dėl neatsargumo tik šio kodekso specialiojoje dalyje atskirai numatytais atvejais.

Peržvelgiame Kodeksą ir randame, kad kaip tik toks atvejis numatytas LR Baudžiamojo kodekso 137-ajame straipsnyje:

137 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo

1. Tas, kas dėl neatsargumo sunkiai sužalojo ar susargdino žmogų, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Tas, kas dėl neatsargumo sunkiai sužalojo ar susargdino du ar daugiau žmonių, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytą veiką pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

4. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Kaip aiškėja iš kitų žiniasklaidos pranešimų, remiantis LR įstatymais iš pastato savininko buvo ne kartą reikalauta, kad jo nuosavybėje esantis avarinis pastatas būtų nugriautas.

Kitaip tariant, jis ne tik buvo nusikalstamai nerūpestingas, palikdamas avarinį pastatą be priežiūros ir be perspėjimų, bet ir pažeidė teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles.

Keista, kad policijos komisaras šito nepastebėjo: prieš kalbėdamas juk galėjo bent pavartyti Baudžiamąjį kodeksą. Nors tokio masto policijos pareigūnas tikriausia turėtų jį ir atmintinai mokėti.

Kaip tokias komisaro teisines žinias turėtų įvertinti piliečiai: kaip norą išsukti ar kaip nekompetenciją?